Църква "Св. Богородица"

Катедрална църква “Св. Богородица”, бул. “България” № 50. Построена е през 1836-37 г. Най-голямата възрожденска църква в България. Архитектурно-художествен паметник на културата от национално значение. Изключителна културно-историческа ценност представлява дърворезбеният иконостас - дело на майстори-резбари от Дебърско-мияшката школа, в която са участвали и местни майстори. Иконостасът е едно от най-високите постижения на българското изобразително изкуство през Възраждането.


Къща на Николаки Христович

Къщата се намира на ул. “Отец Паисий” № 8. Построена е през 1850 г. - дело на майстори от Брациговската архитектурна школа. Архитектурно-художествен паметник на културата от национално значение. Двуетажна сграда, най-голямата запазена къща в Пазарджик от епохата на Възраждането. Днес – етнографска експозиция на Регионален исторически музей – Пазарджик.


Родна къща на Константин Величков

Родната къща на Константин Величков /1855-1907/-активен участник в национално-освободителните борби, политик и държавник, поет, преводач и художник – ул. “Т. Траянов” № 6. Построена е през 1850 г. Архитектурно-художествен и исторически паметник на културата от национално значение. Днес – къща-музей “К. Величков”.


Къща на Станислав Доспевски

Намира се на бул. “М. Луиза” № 54 - Пазарджик. Построена е през 1864 г. от Брациговски майстори. Архитектурно-художествен и исторически паметник от национално значение. Къщата е изписана от Станислав Доспевски /1823-1878 / - първият академичен художник в България, завършил портретна живопис в Санкт Петербург.